Akademia HIGHTECH

pracownik zabezpieczony szelkami bezpieczeństwa

Jak zapewnić komfort i bezpieczeństwo przy pracy na wysokościach?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy definiuje pracę na wysokości jako pracę, która wykonywana jest na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Artykuł 80 wyżej wymienionego rozporządzenia kwalifikuje pracę na wysokości jako szczególnie …

Jak zapewnić komfort i bezpieczeństwo przy pracy na wysokościach? Czytaj więcej >>