Systemy alpinistyczne (seria RA)

Systemy alpinistyczne serii RA to produkty dedykowane do pracy technikami dostępu linowego, które zapewniają systemowe rozwiązania obsługi elewacji. Nasze rozwiązania gwarantują bezpieczny i ergonomiczny dostęp podczas prac mycia, konserwacji, naprawy elewacji, wymiany szyb, czy transportu dla alpinistów przemysłowych. Oferujemy kompleksowy projekt doboru i rozmieszczenia urządzeń na każdym etapie realizacji inwestycji.

Posiadamy szeroki wachlarz produktów seryjnych zapewniających wygodny dostęp do obsługi elewacji, wśród których możemy wyróżnić gniazda attykowe RA32A, gniazda stropowe RA60C, wysięgniki systemowe RA, punkty kotwiczące HT1.

Standardowo system dostępu do elewacji składa się z gniazda montowanego do attyki RA32A lub stropu RA60C oraz wysięgnika systemowe RA (zwanego potocznie żurawikiem). Gniazda są stałymi urządzeniami kotwiczącym zawierającymi zestaw 2 punktów kotwiczących HT1 zgodnych z normą PN-EN 795:2012 typ A oraz Specyfikacją Techniczną CEN/TS 16415. Każdy z punktów przewidziany jest do użytkowania przez maksymalnie 2 osoby. Punkty służą do wpięcia liny zjazdowej (roboczej – budowy stanowiska zjazdowego) oraz asekuracyjnej dla technika dostępu linowego. Gniazda są elementem na stałe zamontowanym do konstrukcji budynku przy pomocy czterech sztuk kotew chemicznych nierdzewnych. Dodatkowo gniazda mogą być wyposażone w demontowalny wysięgnik prowadzący liny, mający za zadanie zabezpieczenie krawędzi fasady oraz zwiększenie zakresu roboczego każdego z gniazd. Gniazda wykonane są ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości S355J2G3 zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Wypełnienie poliuretanem minimalizuje powstawanie mostka cieplnego. Istnieje możliwość zamówienia każdego elementu systemu RA pomalowanego w dowolnym kolorze z palety RAL.

Wysięgnik RA jest elementem systemu dostępu do elewacji. Wysięgnik prowadzący liny ma za zadanie zabezpieczenie krawędzi fasady przed liną roboczą i asekuracyjną technika dostępu linowego oraz zwiększenie zakresu roboczego każdego z gniazd. Regulacja kąta pracy ustawiana jest w gniazdach. W celu poprawy ergonomii pracy alpinisty przemysłowego RA wyposażono w regulację odległości poprowadzenia lin od elewacji. Wysięgnik jest demontowalny i może być zamocowany w każdym z gniazd attykowych i stropowych systemu RA zamontowanych na obiekcie. Wysięgnik wykonany jest ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości S355J2G3 zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Istnieje możliwość zamówienia każdego elementu systemu RA pomalowanego w dowolnym kolorze z palety RAL.

Standardowo obciążenie robocze wysięgnika systemowego RA wynosi do 3 KN i może być użytkowany przez jedną osobę (dopuszcza się użytkowanie przez drugą osobę w celach ratunkowych), natomiast wytrzymałość gwarantowana gniazd wynosi 26 kN.

Wszystkie produkty serii RA spełniają wymagania normy PN-EN 795 typ A oraz Specyfikacji Technicznej CEN/TS 16415.

Rozwiązania

Gniazdo attykowe

Gniazdo stropowe

Wysięgnik systemowy

Punkt kotwiczący

Inne mocowanie

Na życzenie jesteśmy w stanie dopasować naszą ofertę

Solidne i sprawdzone rozwiązania

Zgodne z normą PN-EN 795:2012 oraz CEN/TS 16415.

Połączenie własnej produkcji z doświadczeniem montażowym pozwala nam na skrojenie oferty dopasowanej do Państwa potrzeb i budżetu.

Nasze realizacje

Dołącz do grupy naszych klientów