Pionowe systemy asekuracyjne, zabezpieczenie drabin

Pionowe systemy asekuracyjne HIGHLINE II i HT-LD2 przeznaczone są do bezpiecznego, swobodnego i płynnego poruszania się po drabinach i pionowych ciągach komunikacyjnych bez żadnych dodatkowych manipulacji podczas wchodzenia i schodzenia. Systemy montowane są do istniejących drabin trwale połączonych z konstrukcją za pomocą  specjalnych systemowych uchwytów.

Formularz kontaktowy