Pionowe systemy asekuracyjne, zabezpieczenie drabin

Pionowe systemy asekuracyjne HIGHLINE II i HT-LD2 przeznaczone są do bezpiecznego, swobodnego i płynnego poruszania się po drabinach i pionowych ciągach komunikacyjnych bez żadnych dodatkowych manipulacji podczas wchodzenia i schodzenia. Systemy montowane są do istniejących drabin trwale połączonych z konstrukcją za pomocą  specjalnych systemowych uchwytów.

Ochrona przed korozją

Wszystkie komponenty spełniają wymagania ochrony antykorozyjnej dla klasy korozyjności środowiska C4 oraz zostały poddane badaniu z użyciem neutralnego aerozolu roztworu zgodnie z normą EN ISO 9227.

Gwarancja 25 lat

Pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądów.