Szkolenia

Prowadzimy szkolenia wysokościowe.

Nasi ekperci prowadzą szkolenia obejmujące swym zakresem szeroko rozumiane zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie wykonywania prac na wysokości. Należą do nich szkolenia wysokościowe z użytkowania systemów asekuracyjnych, środków ochrony indywidualnej, zasad bezpiecznej pracy na wysokości oraz ze sposobu montażu i projektowania systemów asekuracyjnych, a także zagadnienia z ratownictwa i pierwszej pomocy. Szkolenia prowadzimy u klienta lub w naszej siedzibie.